Werken en arbeid solliciteren

Definitie van Werken (arbeid)

Werken is het aanbrengen van wenselijk geachte veranderingen in de omgeving door menselijke activiteit. Werk kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. In economisch verband spreekt men van arbeid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen betaald en onbetaald werk. Onbetaald werk voor derden vrijwilligerswerk genoemd. Er wordt ook onderscheid gemaakt tussen werkgevers en werknemers. Een werknemer is iemand die betaald werk verricht. Een werkgever is een natuurlijke persoon door wiens werk betaald werk voor anderen ontstaat, of een rechtspersoon waarbij werknemers in dienst zijn. In Nederland wordt een werknemer ook wel arbeider genoemd. De term "arbeider" is echter veelal verouderd. De Belgische arbeidswetgeving maakt nog een duidelijk onderscheid tussen arbeiders (traditioneel handarbeiders) en bedienden (traditioneel hoofdarbeiders). Dit onderscheid heeft met name betrekking op sociale wetten, opzegtermijnen en dergelijke.

Curriculum vitae en werkgever

Je curriculum vitae is voor een werkgever erg belangrijk. Aan de hand van de cv wordt meestal de beoordeling gemaakt. Hoe maak je een cv dat eruit springt, goed ingedeeld is, duidelijk en overzichtelijk is? Brief-generator heeft hiervoor een speciale generator ontwikkeld, waarin u alle relevante gegevens invult en die door zijn indeling uitnodigt om gelezen te worden. Door de speciale template heeft u snel een professionele cv. Dit is zeker een perfecte aanvulling op uw sollicitatiebrief.

Sollicitatie en werkgever

Een cv bevat informatie over je opleiding en werkervaring. De sollicitatiebrief is het persoonlijkere gedeelte van je sollicitatie.
Met een goede sollicitatiebrief vergroot je de kans op een uitnodiging voor een gesprek.

.

Maak nu gratis je sollicitatiebrief                    Maak nu een Curriculum vitae!                     Meld je website link nu aan!

Bron wiki/Arbeid - werken