Informatie en uitleg Curriculum vitae

Wat is een Curriculum vitae

Een curriculum vitae (mv: curricula vitae, Latijn voor levensloop) of kortweg cv (kleine letters, geen puntjes tussen afkorting) is een document waarin iemand een samenvatting van zijn leven geeft, met name wat betreft behaalde diploma's en werkervaring. Een cv wordt bijvoorbeeld gebruikt bij sollicitaties. Met de opkomst van internet komen er steeds meer mogelijkheden om cv's algemeen beschikbaar te maken, niet alleen via vacaturesites als Monsterboard, maar ook op sociaalnetwerksites als LinkedIn.

Curriculum vitae bij sollicitaties

Bij sollicitaties wordt veelal een curriculum vitae meegezonden met de sollicitatiebrief. Het cv geeft dan een overzicht van voor de functie waar men op solliciteert relevante opleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten. Het cv is een afspiegeling van de opsteller. Meestal worden de verschillende onderdelen van het cv in omgekeerd chronologische volgorde weergegeven. Dat betekent bijvoorbeeld dat in het onderdeel met opleidingen de laatst gevolgde opleiding bovenaan staat. De lengte van het cv is onafhankelijk van de hoeveelheid relevante opleidingen, werkervaring en nevenactiviteiten, en hangt samen met de functie waar men op solliciteert. Voor veel functies wordt een cv van 1,5 à 2 kantjes A4 als wenselijk gezien, maar in sectoren als IT is een langer cv (met meer ruimte voor een omschrijving van projecten) gebruikelijk. Werkgevers gebruiken soms cv-verificatie om erachter te komen of een curriculum vitae klopt. Dit is verplicht voor functies waarbij de integriteit van belang is. Dit wordt ook wel pre-employment screening genoemd.

Resumé

In landen als de Verenigde Staten en Canada wordt ook de term résumé gehanteerd, die vandaar uit ook naar Nederland is overgewaaid. Het verschil tussen een cv en een resumé is dat de laatste over het algemeen korter is en altijd een persoonlijke doelstelling cq. profiel bevat, waarin wordt aangegeven bij wat voor soort bedrijf welk soort functie wordt gezocht en wat de beste ervaringen en eigenschappen van de persoon zijn, meestal ondersteund door bijvoorbeeld werkervaring en studie-ervaringen. Bij een resumé probeert de persoon dus op deze wijze zijn eigen kunnen meer naar voren te halen dan bij een cv.

Maak nu gratis je Curriculum vitae


Bron wiki/Curriculum vitae - cv - levensloop