Disclaimer

Brief-generator.nl spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie op brief-generator.be kunnen geen rechten worden ontleend. brief-generator.be verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. brief-generator.be kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld. brief-generator.be aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. brief-generator.be mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. De afnemer(s) van de informatie op brief-generator.be is/zijn verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.

De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. De afnemer is verplicht aanwijzingen van brief-generator.be omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Alle ontwerpen en content op brief-generator.be zijn eigendom van brief-generator.be. Behoudens deze disclaimer, is Brief-generator niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt. Brief-generator.nl behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Niets van de aangeboden inhoud op brief-generator.be mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van brief-generator.be worden verspreid, gewijzigd, of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.